Op sociale media en de reacties op nu.nl is het eigenlijk genieten. Je ziet dat verontwaardiging gemakkelijker naar boven komt dan rustig blijven. Nu met de corona-perikelen zie je dat mensen boos zijn (ze hebben het in Den Haag nog steeds niet door! Of juist: ze laten zich opjagen, terwijl de scholen echt niet dicht […]

We leven in een samenleving die individuele vrijheid hoog heeft. Ook het Boerka-verbod wordt geplaatst in die traditie van individuele vrijheid. De Boerka zou immers een onderwerping van de vrouw zijn en daarmee haar individuele vrijheid geweld aan doen. Daar tegenover staat dan godsdienstvrijheid. Vervolgens komen er interviews met vrouwen die zelf gekozen hebben voor […]

Er wordt wel eens gezegd dat het vertrouwen in de Nederlandse overheid groter is dan in veel andere landen. Daarmee wordt de overheid geprezen en dat is ook mooi. Blijkbaar is de overheid betrouwbaar en functioneert ze goed. De Italianen en de Grieken moeten maar eens het functioneren van hun overheid verbeteren. Maar is dat […]

Zou de puinhoop van Oud en Nieuw gewoon bij het leven in Nederland horen? Een van die tradities waar we niet aan mogen komen? Of is het uit de hand lopen van een vuurwerkfeest een dieper teken aan de wand? Over beschaving en rekening houden met anderen. In de Volkskrant van vandaag heet het een […]

Democratie is, anders dan veel mensen denken, niet hetzelfde als “het volk” laten beslissen. Ik lees graag internetdiscussies en zie daar hoe verschillend mensen denken over democratie. Rond de discussies over de gele hesjes lees je bijvoorbeeld enthousiast opruiende verhalen in de trant van “ik trek mijn hesje aan, het is tijd dat de regering […]

Een van de grootste uitdagingen van het besturen van een vereniging, een instelling, maar ook een stad of een land is wel dat je de eigen groep niet bevoordeelt. Het is bijvoorbeeld lastig om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken, omdat het kabinet en de volksvertegenwoordigers de pijn kunnen voelen: zij hebben zelf in grote meerderheid […]

Het zou mij niet verbazen als iedereen op 4 mei vanavond aan iets anders denkt. Officieel heet het “Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien”. Maar iedereen zal iets anders in gedachten hebben. Vooral de gruwelen van de holocaust? Hoe dankbaar we kunnen zijn […]