Ogen of grenzen sluiten?

Het is verrassend dat we weinig meer horen over de problemen die immigratie met zich meebrengt. Er komen minder asielzoekers in Nederland en dan heet dan een mooi resultaat te zijn. Jammer. Immigratie is heel wat anders dat asiel zoeken. Onder de asielzoekers bevinden zich ook gewone immigranten. Echte vluchtelingen moeten we gewoon toelaten. Voor immigranten geldt wat anders.
Het immigratieprobleem wordt echter niet gevormd door de asielzoekers, maar door de familiehereniging. Als voorstander van een open en multi-culturele samenleving maak ik mij daar zorgen over. Links sloot de ogen voor de problemen, rechts wilde uitsluitende de grenzen sluiten. Maar hoe zorgen we voor een vitale en multi-culturele samenleving?
Elk jaar komt er een hoeveelheid niet-westerse bewoners bij ter grootte van Den Helder (in slechte economische tijden) of Hilversum (in goede economische tijden). Er wordt dan gesproken over inburgering. Is dat alles? Een examen en klaar?
Staat deze (vooral) familiehereniging het groeien naar een gezamenlijke en open cultuur niet enorm in de weg?? Moeten wij zelf niet ook wat doen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: