Geen provinciale subsidie vondelpark

De provincies hebben teveel geld, teveel mensen en te weinig ideeen wat ze moeten doen. Nu blijkt dat ze na zorgvuldig overleg in de provincie Noord-Holland hebben besloten geen geld te geven voor het opknappen van het park. Het park ligt immers in de bebouwde kom. Het fonds voor openluchtrecreatie is alleen voor recreatie buiten de bebouwde kom.
Natuurlijk moet de provincie zich houden aan de eigen regels. En ik hoop dat er geen uren over vergaderd is, want dat kost weer alleen maar geld.

Maar wat anders is dat het stadsdeel geld van de provincie vraagt. Dat moet stadsdeel Zuid toch te min zijn? Subsidie uit de provincie om het ultieme stadspark te redden?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: