Monthly Archives: July 2004

Zelfgenoegzame generatie

De babyboomers zijn zelfgenoegzaam en zonder kritisch vermogen. Laat dat eens gezet worden tegenover de generatie nix of mijn “verloren” generatie. In de jaren zestig hadden ze gewoon op basis van hun aantal een groot gewicht. Ze vonden zichzelf creatief en bevrijd. Daarna namen ze de politiek over. Nu kunnen ze de generaties na hen […]

Last van de overheid?

Op de site http://www.lastvandeoverheid.nl/ vraagt de overheid om aan te geven of burgers last hebben van de overheid. Bedoeld wordt last van de regels of administratieve afhandeling. Een goede zaak, want tot nu toe werd er alleen gekeken naar de lasten die het bedrijfsleven ondervindt. De vraag is of er niet een site ontbreekt. Het […]

Prioriteit van politie

Het is verbazend wat de buitenwereld van de politie vraagt. Eerst is daar de minister van Binbnelnadse Zaken die vraagt om meer bonnen te schrijven en meer te vervolgen. Hoewel het oplossingspercentage van de politie bedroevend laag is, is dat een verkeerde zaak. De politie moet de veiligheid vergroten de de criminaliteit terugdringen en hulp […]