Monthly Archives: September 2004

Harry Mens

Laatst zag ik Harry Mens op TV. Het ging over harder werken. Tussen de andere ondernemers wist hij zich intelligent te onderscheiden. Het gaat er om dat het werk leuk moet zijn! Het gaat er om dat mensen betrokken zijn. Hoe is het toch mogelijk dat hij dat wel in de gaten heeft en een […]

Nutteloze prinsjesdag

Elk jaar gaat de meeste aandacht in het openbaar bestuur en de politiek uit naar Prinsjesdag. Prinsjesdag is het ritueel dat gebouwd is om de presentatie van de rijksbegroting. In essentie gaat het er om dat als de begrotingen niet goedgekeurd worden er geen geld uitgegeven kan worden. Het heeft nog iets echt koninklijks: lieve […]