Monthly Archives: September 2005

Ministers of ministeries een onvoldoende?

Ministers van Financien zijn altijd populair. Ministers van Onderwijs zijn niet populair. Ministers van Justitie komen altijd onder vuur te liggen. Ministers van Buitenlandse Zaken hebben meestal een goede pers. Ministers van Verkeer en Waterstaat komen meestal goed weg met slecht beleid.Dat is wel heel toevallig. De ministers hebben een verantwoordelijkheid voor alles wat er […]