Rita of computer

Er is een verschil tussen politici en computers, mag ik hopen. Rita Verdonk baarde veel opzien met haar reactie op de onjuiste naam die Ayaan Hirsi Ali opgaf bij haar naturalisatie. “Regels zijn regels en de Hoge Raad heeft pas gezegd dat opgeven van een valse naam leidt tot de conclusie dat het Nederlanderschap nooit is gegeven. “
Wat in de Kamer weinig aan de orde kwam, was dat zij gelijk heeft. Een computer had dezelfde uitspraak gedaan. We kiezen echter politici om een goede afweging te maken bij de diverse waarden. We willen in Nederland staan voor gelijke monniken gelijke kappen, maar ook voor rechtvaardigheid, voor het uniek behandelen van unieke gevallen. Ik zeg niet dat dat direct tot een andere conclusie had geleid. Maar er was tijd nodig om te kijken of ze inderdaad een valse naam had opgegeven (mocht ze die naar Somalisch recht dragen?) en of de gevallen werkelijk hetzelfde zijn. Ook rechters doen dat overigens. Checken of de gevallen inderdaad gelijk zijn, of alle aspecten mee zijn gewogen, anders kunnen we voor onze afwegingen net zo goed computers gebruiken.

Politici moeten durven, die durf heeft Rita Verdonk. Politici moeten soms losstaan van de verontwaardiging op dat moment en werven voor hun andere standpunt. Dat heeft Rita Verdonk geprobeerd. Dat werven deed ze niet goed. Bij het werven hoorde aantoonbaar pogen om te achterhalen of er geen andere weg was. Balkenende voelde dat goed aan. Hij heeft de schade voor Nederland echter niet weten te voorkomen. Jammer, want Balkenende is geen goed politicus, maar anders dan iedereen denkt, best een goed en modern regeringsleider.
Maxime Verhagen viel door de mand: het adagium “een eind aan het gedogen” werd duidelijk opzij geschoven. Een politicus is inderdaad geen computer. Maar iets meer consequentheid mag wel.

Rita Verdonk wist wel een beeld van vastberadenheid in stand te houden, maar geen beeld van een rechtvaardig leider. Jammer, want ze kan best wat opschudden in Den Haag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: