Monthly Archives: June 2007

Voorspellingen

Voorspellen is moeilijk, vooral als het detoekomst betreft, is een al heel oude uitspraak. In x91Megatrends in Nederlandx92tracht Adjiedj Bakas de toekomst te voorspellen. Het is een heel aardigedenkoefening. Hij schrijft over een Islamisering van Europa of juist een eeuwvan machtstrijd tussen Islam en Christendom. Hij schrijft over de Aziatiseringvan de cultuur. Heel aardig getroffen […]