Monthly Archives: July 2008

Volg het Amsterdamse college

Leuk nieuw initiatief in Amsterdam. Op de website Stadstat kunnen mensen zien hoe het gaat met de plannen van het Amsterdamse college van B&W. Stadstat volgt de voortgang van de doelen uit het Programakkoord. Onderverdeeld in zeven thema’s waarop het college van burgemeester enwethouders extra inzet: Amsterdam Topstad,   Armoedebestrijding,  Basisvoorwaarden, Gezonde lucht kinderen eerst, […]