Monthly Archives: August 2008

Levenslang als ultieme vergelding

Vroeger werden ruzies door de sterkste beslecht. Het idee was "oog om oog, tand om tand". Lastig was dat er soms niet helemaal duidelijk was of iemand wel de dader was en hoe erg het was. Om het geweld wat in te dammen kwam er een wijze persoon die keek of de beschuldiging terecht was. […]

Duyvendak vertrekt wegens actieverleden: jammer

`Burgerlijke ongehoorzaamheid` is het opzettelijk breken van de wet ofhet negeren van opdrachten van de regering met een politiek doel.Burgerlijke ongehoorzaamheid is per definitie geweldloos en vindt nooitplaats uit louter eigenbelang. Als meest genoemde inspiratiebronnenvoor burgerlijke ongehoorzaamheid en/of geweldloos verzet wordenmeestal genoemd Henry David Thoreau, Leo Tolstoj, Mahatma Gandhi enMartin Luther King.Gevonden op http://nl.wikipedia.org/ Waren […]