Provincie Noord Holland weet weinig over treasury

De provincie Noord-Holland heeft behoorlijke reserves. Daarvan lijkt veel nu verloren door de kredietcrisis. De provincie dreigt het schip in te gaan met een kleine honderd miljoen euro bij Landsbanki (78 miljoen) enLehman (20 miljoen) in Duitsland. Nu weet elke belegger dat je niet alle eieren in hetzelfde mandje moet leggen. Dat moet de treasury van de provincie dus ook weten EN ZICH AANTREKKEN!
Trekt de provincie zich dat aan? 


Helemaal niet. Gedeputeerde Hooijmaijers schuift de verantwoordelijkheid af op De Nederlandse Bank. "Als ze al wisten dat het misging, waarom hebben ze dan de decentrale overheden niet gewaarschuwd?"

De provincie weet blijkbaar niet hoe het werkt met financiele toezichthouders. Zodra een toezichthouder zegt twijfels te hebben over een bank is de bank failliet. Dat is heel wat anders dan twijfel over de degelijkheid van een gebouw over de lange termijn. Vertrouwen in banken is zo fundamenteel dat zodra er enigszins twijfel geuit wordt iedereen het geld weghaalt. Had De Nederlandse Bank publiekelijk twijfel geuit, dan was de bank al direct omgevallen. Had de DNB alleen de decentrale overheden gewaarschuwd dan was dat strafbaar geweest. Wel de overheid waarschuwen en niet particuliere beleggers en spaarders?  Zo gaat dat niet, meneer Hooijmaijers! Als u uit hoofde van uw functie hoort dat een bedrijf er slecht voor staat, mag u uw vriendjes niet op de hoogte stellen! Was het diezelfde gebrekkige kennis van het systeem die ervoor zorgde dat er zoveel op de Landsbanki werd gezet?

Gelukkig is er nog wel hoop voor de belastingbetalers.
De provincie heeft wel actie ondernomen. Hooijmaijers heeft goede hoop dat de beslagleggingen van de provincie op de IJslandse tegoeden effect zullen hebben. (zo las ik in Binnenlands Bestuur)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: