Monthly Archives: November 2008

Open brief aan de Belastingdienst

<!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –> Geachte heer, mevrouw Van de Belastingdienst, Elke keer slaat opnieuw de angst toeals ik een belastingformulier krijg. Dit keer betreft het de jaaroverzichten kinderopvang. Die had ik vorig naar na april weggegooid omdat u ze bij mijn belastingopgave niet vroeg. […]

Nieuwe technologie soms ten onrechte eng

Er is nogal wat commotie over het Elektronisch Patienten Dossier (EPD). De gegevens op het EPD zijn niet goed beschermd en misbruik is gemakkelijk mogelijk. Net als met de pincode wordt vergeten dat de oude methode van controle ook niet zo goed beschermd is, ja zelfs veel gemakkelijker is misbruiken. Dat geldt nog meer voor […]