Monthly Archives: January 2009

Groot compliment voor Darwin.

Darwin verloor zijn geloof in het christendom niet op grond van zijnwetenschappelijke ontdekkingen, maar vanwege de wreedheid van denatuur, die hij niet in overeenstemming zag met een oneindig goede envolmaakte schepper. Hij noemde ooit de sluipwesp als voorbeeld, die zijn eitjes in levende rupsen legt. De larven etenvervolgens de rups van binnenuit op, waardoor deze […]

Evaluatie Dualisme gemeenteraad onvoldoende

<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –> Vroeger spiegelden mensen zich aan devoorhoede van het volksdeel waar men zich mee verbonden voelde. Watvindt de leider van het katholieke volksdeel? Hoe ziet de voorman vande arbeidersbeweging het? Wat in de besprekingen tussen die leidersvan de politieke partijen was afgesproken werd geaccepteerd […]

Gemakkelijk reageren en iedereen vindt wat

Nederlandse moslims zijn de afgelopen dagen via sms en e-mails massaal aangezet om geen boodschappen meer te doen bij Aldi en Lidl. De Duitse supermarktketens zouden hun zaterdagomzet hebben doorgesluisd naar Israxebl.Zie Volkskrant Wie deze actie heeft bedacht weet ik niet, maar het is wel interessant. Je bent geneigd om hier op te reageren. Juist […]