Monthly Archives: April 2009

Ongelimiteerd giften ontvangen: geen oplossing voor politieke partijen

De Raad voor het openbaar bestuur heeft een nieuw advies uitgebracht. Het gaat over de wegkwijnende politieke partijen. Absoluut en relatief zijn steeds minder mensen lid van politieke partijen. Daarmee worden de functies die politieke partijen hebben minder goed vervuld. Dat betreft dan: de rekruteringsfunctie, de integratie- of programmeringfunctie, de representatiefunctie en de communicatiefunctie. Bij […]

Aleid Wolfsen: Vrijheid, gaat gepaard met verantwoordelijkheid

Al heel lang geleden werd over de democratie door Plato beweerd dat deze aan vrijheid ten onder zal gaan. Hoewel ik geloof dat dat overdreven is, gaf hij wel een bepaalde prikkel aan die is ingebakken in de democratie. Mensen zijn gesteld op hun vrijheid (en terecht), maar de grenzen liggen bij de beperking van […]

Tjeenk Willink leek even de weg kwijt

Evan dacht ik dat Tjeenk Willink, oud geworden, nu toch de weg kwijt gaat raken. Ik las in de Volkskrant een stuk over zijn traditionele inleiding op het jaarverslag van de Raad van State. Dat zijn meestal interessante bespiegelingen over de staat van Nederland. Dit keer las ik in De Volkskrant. Enkele termen: "De visie […]