Monthly Archives: August 2009

De kennisdemocratie

Zoals ooit het begrip Kennis-economie werd gexefntroduceerd, komt nu ook het woord Kennisdemocratie op. Op het congres Towards Knowledge democracy werd er over gesproken. Wat opviel was dat het ging over kennis, valideren van kennis, de rol van wetenschappers en het gebruikelijke afgrijzen van politici. De veranderingen in de democratie zelf kwamen hoogstens impliciet aan […]

Raadsprogramma's: meer aandacht voor democratie

Politieke partijen zijn momenteel druk bezig om de gemeenteraadsprogramma’s 2010 te schrijven. Ik schat dat er veel aandacht is voor zaken die weinig kosten (we gaan een tijd van bezuinigen in). Verder is zijn de thema’s natuurlijk veiligheid, jongerenbeleid, gezondheid, onderwijs, administratieve lasten. De kloof tussen burger en politiek is misschien een thema en er […]