Raadsprogramma's: meer aandacht voor democratie

Politieke partijen zijn momenteel druk bezig om de gemeenteraadsprogramma’s 2010 te schrijven. Ik schat dat er veel aandacht is voor zaken die weinig kosten (we gaan een tijd van bezuinigen in). Verder is zijn de thema’s natuurlijk veiligheid, jongerenbeleid, gezondheid, onderwijs, administratieve lasten. De kloof tussen burger en politiek is misschien een thema en er moet vast meer aan burgers uitgelegd worden.

Ik wil daar graag wat aan toevoegen.

Anders dan de meeste mensen denken is de kwaliteit van de democratie een belangrijk thema. En dan gaat het niet over een referendumverordening. Het gaat er om dat mensen het gevoel willen hebben dat hun mening ertoe doet. Het gezag van politieke partijen is gering en het vertrouwen dat de overwegingen van x93gewone burgersx94 serieus worden genomen is niet groot.
Bij TNS NIPO kreeg ik hiervan een interessante bevestiging te zien. Uit hun onderzoek blijkt dat het belang dat mensen hechten aan het thema Democratie groot is (scoort het hoogst op gevoeld belang), maar dat dat verborgen blijft omdat thema’s  Veiligheid, Gezondheidszorg, Wonen en Onderwijs eerder worden uitgesproken. Het is dus correct geworden om het thema veiligheid te noemen, maar mensen voelen het als belangrijker dat ze serieus genomen worden en dat hun mening bekend is en een rol speelt bij politici. Mijn tip: doe meer met democratie!

Ik denk dan aan:
Voorstel 1Experimenteer met de raadsvergaderingen: Op de Politieke markt in Almere zien we veel meer burgers dan bij de reguliere wijze van vergaderen. De essentie daar is dat stemmen en overleggen uitelkaar is gehaald. Burgers weten welke debatten ze kunnen bezoeken en hoeven geen lange onduidelijke stemmingen af te wachten. Meerdere debatten kunnen tegelijkertijd gevoerd worden.
Voorstel 2Geef burgers meer mogelijkheden het budget te bexefnvloeden en mee te denken: De politiek bepaalt de grote lijnen van de besluiten, en zo hoort het ook. Maar in de praktijk worden bestedingen tot in detail bepaald door ambtenaren. In de gemeente Hoogeveen is getracht per wijk en dorp duidelijk te maken welk budget waarvoor beschikbaar is. De wijken en dorpen kunnen dan ook meer betrokken worden in het beheer en de uitgaven. Zij zouden moeten kunnen schuiven met gelden die niet (politiek) vastgelegd zijn.
Voorstel 3Maak prestatieafspraken met dorpen en wijken. Laat hen zelf beslissen hoe ze die afspraken waarmaken
Voorstel 4Laat burgers meedenken in moeilijke afwegingen. Dat kan door te werken met een Burgerjury, waarbij aselect gekozen burgers over een niet politiek onderwerp alle overwegingen en argumenten tot zich nemen, met elkaar debatteren en vervolgens beslissen. (zie het instituut voor Publiek en Politiek)
Voorstel 5Gebruik de kennis van burgers bij Beleidsontwikkeling. Wikipedia laten zien dat veel mensen samen verschrikkelijk veel weten, veel meer dan al die ambtenaren. Probeer dat niet na te doen of tegen te houden, maar gebruik het!
Voorstel 6Vertel niet aan burgers hoe goed de gemeente werkt en diensten verleent, laat het henzelf controleren. Door een burgervisitatie halverwege de collegeperiode of door een burgerpanel zoals in Rotterdam dat op eigen initiatief onderzoek doet.
Voorstel 7Geef aandacht aan het afleggen van verantwoording. Niet door mooie verslagen te maken, maar door dat te doen waar de burger is. Over de afvalinzameling op containers en vuilniswagens, over wonen bij burgerzaken en de inschrijving van verhuisberichten, over veiligheid op internetfora voor de wijken, etcetera. Organiseer een verantwoordingsdag om mensen te laten praten over resultaten. Organiseer interactie en communicatie in plaats van alleen informatie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: