De kennisdemocratie

Zoals ooit het begrip Kennis-economie werd gexefntroduceerd, komt nu ook het woord Kennisdemocratie op.

Op het congres Towards Knowledge democracy werd er over gesproken. Wat opviel was dat het ging over kennis, valideren van kennis, de rol van wetenschappers en het gebruikelijke afgrijzen van politici. De veranderingen in de democratie zelf kwamen hoogstens impliciet aan de orde. Wel stelde iemand: x93The Knowledge Citizen is the end of the representative democracy.x94
Er over denkend merkte ik dat er nogal wat aan het veranderen is. De kennis-burger zal eerder controleren en niet alles voor zoete koek slikken. Hij  is niet snel van veertrouwen.

Een ideaal-beeld is de gexefnteresseerde burger die zich niet meer laat representeren, maar zich actief met de debatten bemoeit. Dat is natuurlijk lastig en niet ideaal, maar toch nog heel positief.
Er is echter iets anders aan het gebeuren.
1.De monolitische traditionele democratie verdwijnt. Knelpunten zijn: a. dalend vertrouwen in politieke partijen en representatie; b. teveel beloften, te weinig (verantwoording over) resultaten; c. slecht gebruik van de kennis van burgers en frustratie daarover..
2.De kennisdemocratie komt op diverse plaatsen op. Burgers, bedrijfsleven, bureaucratie en bestuurders komen samen tot nieuw beleid dat via de representatieve democratie gelegitimeerd wordt. Dat beleid is vaak beter en meer gedragen.
3.Mensen accepteren geen pech meer. Vaker dan vroeger zoeken mensen door om te kijken of tegenslagen te voorkomen waren geweest. Dat blijkt vaak (met wat geld) het geval. De blik op de grote lijnen verdwijnt.
4.De roddeldemocratie komt op. Iedereen heeft tegenwoordig zijn eigen bronnen en de controle daarop is gering. Via roddels zonder verantwoordelijkheid wordt de agenda bepaald. Beleid komt niet meer op na een analyse van de grote problemen, debat en besluitvorming. Sommige punten halen de maatschappelijke agenda. Debat daarover wordt niet gevoerd, zelfs uit de weg gegaan. Dat is namelijk saai.

Met de komst van de goed opgeleide en mondige burgers, die keuze willen, komen ook keuzen op die we niet zo netjes vinden. Zoals de keuze om geen verantwoordelijkheid te nemen, de keuze om anderen aan te vallen op inconsequenties, maar zich daar zelf geen zorgen over te maken, de keuze om anderen uit te sluiten, de keuze om niet in debat te gaan.
De kennisburgers zijn echt niet altijd rationeel, emoties spelen een grote rol. De traditionele monolitische democratie had dat aardig getackeld, maar dat is veranderd.  Zo doorgaan en eens in de vier jaar stemmen lost dit niet op, directe democratie ook niet. We moeten de democratie opnieuw uitvinden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: