Terug in de tijd

Stel je een tijd voor waar mensen geen vanzelfsprekend vertrouwen hebben in autoriteiten. Kwakzalversworden even gemakkelijk geloofd als mensen die zich hebben verdiept in dematerie. Er komt  meer en meer armoe. Het volk wil dat misdadigersharder gestraft worden. Voor preventie is geen aandacht. Zij geloven dat hard straffen het beste middel is, vergetend dat dat kan leiden tot een carrixe8re in de misdaad, omdat dat nog de enige passende weg is. Mensenvoelen zich bedreigd door de Islam. Oorlogshitsers weten mensen enthousiast te krijgen om ten strijde te trekken tegen de Islam.

Klinkt bekend? Ik had het over de Middeleeuwen. Maar het komt terug. Verzet tegen inentingen, pleidooien voor het harder straffen van misdadigers. Ik hoor en lees allerlei artsen zeggen dat we terug zijn in de middeleeuwen. De artsen merken dat het gezag van de wetenschap mensen weinig meer zegt. Het monnikenwerk wordt niet gewaardeerd. Kwakzalvers worden evengemakkelijk geloofd als mensen die netjes dubbelblind proeven hebben gedaan en bewezen dat de complicaties bij inentingen in geenverhouding staan tot de gevaren van de ziekte. De Middeleeuwen komen dus inderdaad terug. En Mariette Hamer is eigenlijk een heks, zal straks iemand opperen.

Vertrouwen in de overheid, dat was een mooie tijd, maar het is voorbij.

Jammer. Dan krijgen we eerst de Renaissance en duurt het nog wel even voor de Verlichting komt. Kunnen we dat niet wat versnellen?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: