Vertrouwen winnen

Het is geen incident dat er zoveel opwinding is over inentingen. Het is al jaren aan het groeien. Verzet tegen inentingen is er altijd geweest. Alleen beperkte het zich tot de bible belt. Daar had de overheid minder gezag dan de kerk.
Nu heeft de overheid in veel meer kringen minder gezag dan de buurman. Het heeft niet zozeer te maken met fouten van de overheid, maar met de individualisering, toegenomen mondigheid en als gevolg daarvan wegvallen van anoniem gezag. Iemand kan nog steeds gezag hebben, maar niet vanwege ambtenaarschap, het gekozen zijn als politicus of benoemd zijn als minister. (Te vinden in publicaties van Prast)

Wat te doen? Het opzoeken van mensen op fora zoals Klink wil, is goed. Lees bijvoorbeeld over Nieuwe vormen van verantwoording en internet. Maar ook algemener moet vertrouwen gewonnen worden. Daarvoor is meer nodig. Ik denk hier aan:
– Voorspelbaarheid: de overheid moet nog voorspelbaarder worden. (een van de basisfouten rond de Mexicaanse griep)
– Nabijheid: de overheid moet naar mensen toe, op internet, in buurten (denk aan buurtrechters (die zijn er nog niet). stadsmariniers en wijkregisseurs)
– Participatie: mensen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen. Wie niet ingexebnt wil worden moet even tekenen alle verantwoordelijkheid te nemen bij complicaties en moet zelf voor de kosten opdraaien (kan een speciaal verzekeringsfonds voor komen)
– Resultaten zichtbaar maken: de overheid moet tonen wat de resultaten zijn, niet alleen in mooie publicaties, maar ook bij de mensen in de buurten, op TV en op internetfora

Vertrouwen winnen is een mooie opgave. Het gaat namelijk samen met mensen weer burgers maken die verantwoordelijkheid nemen. niet alleen voor hun eigen leven, maar ook voor de omgeving en de samenleving.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: