Monthly Archives: February 2010

Krachtige en stoere taal, maar geen geduld

<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –> Het is eigenaardig dat vooralautochtone oudere mannen zo uit woede  stemmen. Je zou zeggen dat diebeter moeten weten. Nuance en wijsheid verwacht je van ouderen. Maarhet is een soort verlate afrekening met de jaren 60  en 70: weg metde welzijnsbenadering. Geen geduld met […]

Contant betalen veel vriendelijker, wat nu?

Laat ik eerst verzekeren dat ik in de supermarkt ervoor pas om met contant geld zal betalen. In de supermarkt spreek ik liever niemand en race ik de schappen langs. Is er een product niet, dan krijgt de supermarkt geen kans dat te herstellen. Zie ik iets interessant nieuws, maar staat de prijs er niet […]

Wat maakt de Club Med financieel zo zwak?

De euro had misschien nooit ingevoerd moeten worden in Griekenland. De begrotingsdiscipline is er zwakker dan de Nederlandse, de Duitse en de rest van de noord-europese landen. Griekenland heeft de criteria niet gehaald en enkele jaren de begroting opgeleukt, waardoor een te groot tekort niet zichtbaar was. Het kan allemaal zo zijn, maar wat ik […]

Einde contant betalen?

Het schijnt zover te zijn: over vijf jaar betalen we niet meer contant. De Consumentenbond schijnt dat te hebben gezegd. Dat is nogal een forse uitspraak. Ik denk dat er inderdaad een druk zal komen om het contant betalen af te schaffen. En ik denk dat dat geen goede zaak is. 1. Natuurlijk gaan we […]