Monthly Archives: May 2010

Doe het zelf emancipatie versus koopkracht

<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –> In de Volkskrant van zaterdag staat eeninteressant interview met Hans Boutellier. Hij geeft aan dat depolitiek best een verbindend verhaal zou kunnen brengen, tussenallemaal kleine verhalen. Maar een groot ideologisch verhaal vanuit depolitiek heeft geen betekenis meer. Het klinkt goed, ik denk dat […]

Burgerparticipatie bevorderen vraagt andere sturing

Gemeentenzijn gewend geraakt aan het naar zich toe halen van beleidsproblemen.Burgers gedragen zich als klagers die geen verantwoordelijkheidhebben omdat zij zo worden aangesproken. Het werkt en voor klagende burgers is het wel zo prettig. x91U heeft een probleem? Wij lossen hetop!x92 Het beleid wordt er beter door, de samenleving als geheelechter niet krachtiger. Ons (als […]

Wie domineert de taal in de campagne?

Tot voor kort domineerde de PVV de politieke discussie door goed gebruik te maken van taal. Pim Fortuyn was er al goed in met de "linkse kerk" en de puinhopen van paars. Wilders wist dit te doen met multicultiknuffelende theedrinker en andere vondsten die anderen steeds verlokken er op in te gaan. Zie Kuitenbrouwer op […]

Discussieren met provocateurs

Het valt mij op dat er niet serieus te discussixebren valt met mensen die alleen boosheid en ongenoegen willen uiten en niet willen ingaan op de zaken die ter discussie staan. Lastig, want zij provoceren de discussie net zolang tot het niet meer gaat over oplossingen en de zaken die ter discussie staan, maar alleen […]

Werkt het wel?

Het valt mij op dat deverkiezingscampagne zich langzaam aanpast aan de stemwijzer: Hoeveelwil je bezuinigen en waar ga je op bezuinigen? Op zich goede vragen,maar hoe je ergens komt met de samenleving en welke medewerking jevan welke groepen krijgt lijkt niet aan de orde Het gaat niet meer om de vraag waar jeheen wilt met […]

Telekidsgeneratie wil gezag?

In de Volkskrant van zaterdag 8 mei schreven mensen van Happy Chaos dat de jeugd van nu behoefte heeft aan leiderschap, grenzen en verboden. Een dom verhaal. Het verhaal begint met een paar schetsen van de jeugd van nu als narcistisch en onverschillig. Onzin. De psychologie van mensen verandert niet per generatie. In elke generatie […]