Monthly Archives: February 2011

Waarom consultants meer invloed op de overheid hebben dan burgers (en daar beter voor betaald worden)

Geregeld komt er verontwaardiging op over de inschakeling van dure “externen” bij de overheid. Zelf ben ik een externe adviseur en het valt mij op dat je soms je best moet doen om ambtenaren zelf initiatieven te laten nemen en zelf te leren, of het gewoon aan burgers te vragen die bijzondere kennis hebben die […]

Asocialen opsluiten in kampen

Een goede opvoeding draagt zeker bij tot een meer sociale opstelling. Er zijn mogelijk wel successen geboekt met het heropvoeden van asociale gezinnen die het verkeerde pad op zijn gegaan. Die successen vragen heel veel inleving in de individuele en gezinsomstandigheden. Slimme combinaties van beloning en straf, vertrouwen winnen en laten zien dat een andere […]

Teloorgang van de democratie door opiniepeilingen en meritocratie

Wie naar de status kijkt van het parlement en het vertrouwen in politici zal denken dat dit gedaalde vertrouwen staat voor de teloorgang van de democratie. Vernieuwen van verkiezingen door de gekozen minister-president, door mensen een stem op het bestuur en een op de controle te geven, door een districtenstelsel in te voeren, door betere […]