Buurthuis door bewoners zelf gerund: een pareltje

Vrijdag bezocht ik het 3-generatiecentrum op Kanaleneiland. Het 3-Generatiecentrum  is een door vrijwilligers gerunde organisatie van en voor vrouwen in de wijk Kanaleneiland. Van oorsprong vooral voor vrouwen, inmiddels lopen er ook veel mannen rond. Het bruist er van activiteiten en het centrum levert een grote bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk, doordat de betrokkenheid van de bewoners met elkaar verbetert als ze elkaar beter leren kennen. Het is weer een mooi voorbeeld hoe bewoners zelf initiatief kunnen nemen en tegelijk veel kunnen leren. De huur en vaste lasten worden betaald, de rest is aan de bewoners zelf. “Wat kunnen anderen van jullie leren?” vroeg ik hen.

Dat je een vaste plek hebt helpt enorm, zeggen de vrouwen die ik spreek. Hoe je zou kunnen starten en zo’n buurtinitiatief bevorderen?

1. Start met inventarisatie door de bewoners zelf. Je kunt niets doen als je de mensen niet echt kent. Begin daarom met een inventarisatie door bewoners zelf, bel gewoon aan, ga langs, spreek aan. x93Wat missen jullie nu?x94 Het is een pleidooi voor het werken met para-professionals. Als bewoners het zelf doen komt er gewoon meer door, maar niet altijd vind je iemand die de start op zich kan nemen. Waarom stel je dan niet wat geld beschikbaar aan een bewoner die die start op zich neemt? Een van de bewoners spreekt zelfs over het concept van voortrollende inventarisatie: steeds weer blijven kijken wat er nodig is om nieuwe mensen te betrekken en nieuwe mensen iets te bieden.

2. Geef de mensen tijd. De bewoners zelf een kans geven heeft een risico: omdat je niet als gemeente regisseert kan het op een andere manier gaan dan je denkt. Vooral in het begin moet je de mensen de tijd geven: ze moeten veel zaken nog leren, “je moet je draai eerst vinden”.

3. Laat mensen vooral zaken zelf uitproberen. Laat je de bewoners zelf niet uitproberen, dan wordt het nooit hun eigen project. Is er professionele ondersteuning nodig x96 en dat is juist in de wijken die het meest dergelijke projecten nodig hebben- , dan is de keuze van de professional van groot belang. Iemand met passie voor de bewoners, iemand die vooral kan luisteren. “Het is een ambacht om hen zelf tot besluiten te laten komen”.

4. Ga uit van welbegrepen eigenbelang. De vrijwilligers doen het werk niet om afgerekend te worden op resultaten of opdrachten te nemen van de gemeente. “Ik ben als vrijwilliger de deur uitgegaan omdat ik aan het werk wilde” zegt de een. “Je ontmoet mensen, leert ze kennen” zegt een volgende. “Je leert veel en wordt er wijzer vanx94 zegt een volgende. “Het is leuk: de reacties van mensen, blije kinderen, je krijgt wat met elkaar”

5. Het centrum is op een vrij vanzelfsprekende manier multicultureel. Iedereen hoort erbij, iedereen kan erop vertrouwen dat met zijn of haar wensen rekening wordt gehouden. Het kost tijd om vertrouwen te winnen.

Helaas is ook dit centrum afhankelijk van financixeble ondersteuning. Jammer dat je altijd ook een vaardigheid moet heben om geld te werven. Het grappige is dat juist omdat het zo’n pareltje is er extra werk komt: van heinde en ver komen mensen en groepen kijken hoe ze het doen. Dat die financixeble ondersteuning ter discussie staat is vreemd. Mensen nemen verantwoordelijkheid voor de zorgzame samenleving. Een dergelijk pareltje moet je koesteren zonder het dood te knuffelen.

 

16 mei 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: