PVV programma een breuk met andere programma's

Mensen die het niet eens zijn met de PVV zouden toch eens het programma moeten lezen. Het is namelijk een breuk met alle andere programma’s.
1. Men doet geen enkele moeite om de punten overtuigend te laten zijn. Het is geschreven op de mensen die er ook zo over denken.
2. Men heeft het over Ons Nederland, het Nederland van de gewone mensen tegenover hun Brussel, van de elite en men zet zich zo zonder problemen af van anderen.
3. Ze spreken over Ons Nederland, Onze verzorgingsstaat, Onze economie, maar blijkbaar ook onze logica. Het is intern tegenstrijdig zonder zich ervoor te schamen
4. Het is provocatief, bedoeld om mensen te ergeren

Hun provocatie
Om met het laatste te beginnen. Er staat letterlijk bij de hoofdpunten “Vrij verkeer van personen, uitgezonderd Polen, Roemenen, Bulgaren, etc” We hebben het hier over een partijprogramma! Dat is zoiets als alle mensen zijn gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan anderen. “Nooit voorkeurbeleid of ander geneuzel” Maar wel eerst onze eigen zieken en ouderen verzorgen en dan pas de rest van de wereld. (Ze stoppen ook met de VN) Dat hangt ook samen met de logica.

Hun logica
Het gaat hier om de Partij Voor de Vrijheid, maar is natuurlijk de Partij voor Onze Vrijheid. Wat lezen we daar over? Niet alleen geen vrij verkeer voor Polen. Er staat ook “De vrijheid van meningsuiting dient beter te worden gewaarborgd. De PVV is daarom voor de introductie van een first amendment naar Amerikaans model.” Klinkt als het bevorderen van vrijheid? Maar waarom staat dan bij de hoofdpunten daarna “Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes”. Vrijheid? Bezoekers van de Tweede Kamer mogen geen hoofddoekje dragen. Het staat er echt in!
Nog eentje. De zorg is belangrijk en het is de Partij voor de Vrijheid. Daarom staat er: “Alle zorginstellingen regelarm of regelvrij”. Hoe logisch is het dan om direct daarna te melden: “Het aantal bijbanen gaat aan banden. Ook komt er een bestuurderstoets, die vooraf meet
of iemand geschikt is. Ook zullen bestuurders in de zorg hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij aantoonbaar wanbestuur
” Je kunt voor beide afzonderlijk pleiten, maar niet voor allebei!
Bij de onbetaalbaarheid van hun programma kan je zeggen dat er niet goed gerekend is of dat er willens en wetens risico genomen wordt (Voor pensioenen maken we gebruik van een reële rekenrente van 4 procent zodat massaal ‘afstempelen’ niet langer aan de orde is. (gewoon een andere rente en de fondsen hebben ook voor de toekomst blijkbaar geld genoeg)) Maar ze malen echt niet om logica. Dat is blijkbaar iets voor de oude Grieken.

Hun Nederland
Andere mensen worden uiteraard ongenuanceerd neergezet. Je hebt de PVV : “andere partijen kiezen voor islam of EU nationalisme”. Maar ook mensen met een werkeloosheidsuitkering. Bijna 30% van de autochtone eenouderhuishoudens heeft een bijstandsuitkering, hoger dan het percentage Turkse of Marokkaanse eenoudergezinnen. Dat percentage ligt alleen bij Surinamers en Antillianen hoger. Toch heet de bijstand een “hangplek voor allochtonen

Hun fans
Het programma doet geen enkele moeite om te overtuigen. Er komt een Nederland zonder bureaucratie, maar waar wel veel geregeld moet worden. Hoe wil je immers het volgende regelen als je geen huurverhoging boven inflatie wil moet je verhuurders gewoon nationaliseren, maar hoe regel je dit: “geen 1 procent huurverhoging voor gezinnen die meer dan 33.000 verdienen”. Is dat redelijk? Is het te regelen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: