Monthly Archives: March 2013

Vrouwendag: niet alleen over zorgtaken en huiselijk geweld

Niet altijd was de Internationale Vrouwendag gericht op geweld tegen vrouwen en beschikking over het eigen lichaam. Het ging ook over arbeid, oorlog en honger. De oorsprong van 8 maart ligt misschien ook niet in de VS, maar in het communistische Rusland. Op 8 maart 1917 waren in St. Petersburg vrouwen massaal in opstand gekomen […]