Hun moeten Nederlands praten

Een blijvende ergernis van mij is het gebruik van het woordje “hun”als onderwerp in een zin. “Hun hebben dat gedaan” of “Hun speelden vals” is op de school van mijn kinderen geregeld te horen.

Ik dacht dat dat een moderne klacht was. Maar in 1954 klaagde iemand in Onze Taal al over dit verschijnsel. Het schijnt dat hun als onderwerpsvorm op schrift voor het eerst werd aangetroffen in 1911. Voordeel van dit fout gebruik is dat er een duidelijk onderscheid is tussen personen en dingen. Je zegt: “Hun liggen nog op bed” en laat meteen weten dat het niet kleren zijn die nog op bed liggen (Zij liggen nog op bed).

Een troost is dat de meeste mensen wel weten hoe het echt moet. Ik zocht kort op twitter en zag daar vooral verkeerd gebruik van het woordje hun zoals in de zin “Ik volg hun al jaren” “Of ik geef hun een boek”. Hoe we hen (de hun-zeggers) moeten veranderen weet ik niet.

Met dank aan: Onze Taal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: