Category Internet

Doe iets Geert Wilders! De vrijheid van meningsuiting is in het geding!

Gelukkig is er de Partij voor de Vrijheid. Zij staat pal voor de vrijheid van meningsuiting. Ik verwacht dan ook een flinke steun van de PVV voor de vrijheid van meningsuiting die aangetast wordt in Hengelo! De PVV zet zich in voor humanistische waarden, mensen moeten veilig kunnen wonen. Deze man moet zich beschermd voelen […]

Artikel 12 status voor Griekenland

<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –> In  het verdrag van Maastricht isafgesproken dat de Nationale schuld van de eurolanden niet groter magzijn dan 60% van het Nationaal inkomen en dat het begrotingstekortniet groter mag zijn dan 3%. Dat was ingegeven door economen en intheorie een zorgvuldige afspraak. Nu de […]

quote van de dag

Een leuk speeltje van brainyquote.com, de dagelijke veranderende

Zeg maar

Wat moet je zeggen als iemand zegt; "ik stap in de tram, zeg maar." Moet je dan "maar" antwoorden? Het is een rare manier van praten, zeg maar. Gelukkig zijn er mensen die stelling nemen tegen dit rare fenomeen "zeg maar". In het AD stond een verhaal over Edwin Schot. x84Telkens maar x91zeg maarx92 zeggen: […]

Buiten kaders 2

Stel je hebt een strook papier. Je plakt de beide uiteinden aan elkaar. Het wordt een rondje. Precies in het midden van de strook ga je knippen en langs de strook knip je de strook in twee stroken. Je hebt dan twee even lange rondjes. Of niet? Lukt het om twee rondjes te knippen die […]

Buiten kaders treden

Buiten kaders treden geeft een bijzonder inzicht. We weten het allemaal. Hoezeer iets ingewikkelds heel simpel kan blijken kun je zien in dit mooie filmpje over mobius-transformaties. Een vierkantje dat binnenste buiten gedraaid wordt bijvoorbeeld. Iets wat in twee dimensies heel ingewikkeld lijkt blijkt met een derde dimensie erbij plotseling heel goed te snappen. Klinkt […]

Voorspellingen

Voorspellen is moeilijk, vooral als het detoekomst betreft, is een al heel oude uitspraak. In x91Megatrends in Nederlandx92tracht Adjiedj Bakas de toekomst te voorspellen. Het is een heel aardigedenkoefening. Hij schrijft over een Islamisering van Europa of juist een eeuwvan machtstrijd tussen Islam en Christendom. Hij schrijft over de Aziatiseringvan de cultuur. Heel aardig getroffen […]