Category Nieuws

Reacties op PVV dom en hypocriet

De PVV heeft weer eens een lekker provocatieve en dit keer ook nog zeer foute actie op gezet. Het gaat om het Meldpunt Midden en Oost-Europeanen. De start is nog niet zo gek. Nederland heeft veel voordelen van de Europese Unie, maar op dit moment vallen de nadelen op. Denk aan het redden van de […]

Gevangenis of plek voor vergeving en verandering

In deze tijd dat steeds harder straffen nog een favoriet idee is, is het leuk om eens te kijken naar dit verhaal uit Hawai. Daar werd Mark Kawika Patterson directeur van de Women's Community Correctional Center (WCCC). Het begon met de vrouwen die hij er aantrof. Dertig procent had last van psychiatrische stoornissen en kreeg […]

Bezuinigen op de gezondheidszorg? Preventie is belangrijker

In tijden van bezuiniging hoor je steeds weer over de stijgende kosten van de gezondheidszorg. Stelselmatig groeien de kosten voor de zorg sneller dan de andere kosten. Daar wordt veel over gesproken, maar dat is vooral een gesprek onder experts. Voor het grote publiek blijven de uitingen wat vlak. Rechts wijst erop dat de kosten […]

Banken met obesitas

Als je de bank duizend euro schuldig bent heb je een probleem. Ben je de bank een miljoen schuldig, dan heeft de bank een probleem. Ben je de bank een miljard schuldig dan heeft de belastingbetaler een probleem. Dan kan niet zo blijven, want de belastingbetaler voelt zich bedonderd. Wat is er eigenlijk aan de […]

Linkse stokpaardjes, rechtse stokpaardjes: geldverspilling als constante

Het lijkt een tegenstrijdigheid. 1. De politie moet niet meer gedecentraliseerd optreden. Gemeentelijke politie kan niet goed werken, er moet een centrale politie komen. Dat scheelt ingewikkeld overleg, is veel efficixebnter en effectiever. 2. Het UWV moet niet meer een centrale organisatie zijn. Centrale organisaties ontwikkelen zich tot een moloch. Het UWV is ineffectief en […]

Boos over bonus voor ING-topman? Doe iets!

De voorzitter van de raad van bestuur van de ING kreeg een bonus van 1,2 miljoen. Uiteraard is hier verontwaardiging over. De bonus is zo groot dat mensen als ik er verder rustig van kunnen gaan leven. Maar is het wel terecht dat alle aandacht naar Jan Hommen gaat? Ik zou zeggen: kijk eerst naar […]

Stop de verspilling!?

In de Elsevier van 5 maart stond een artikel met de kop: x93stop de verspilling van ons geldx94. Een voorbeeld van verspilling is dan de scootmobiel.  Het artikel zet een nieuwe lobby in van Elsevier. Tegen verspilling? Nee, tegen de verzorgingsstaat. Je moet de invloed van Elsevier niet onderschatten. Elsevier gaf Pim Fortuyn een podium […]

Asocialen opsluiten in kampen

Een goede opvoeding draagt zeker bij tot een meer sociale opstelling. Er zijn mogelijk wel successen geboekt met het heropvoeden van asociale gezinnen die het verkeerde pad op zijn gegaan. Die successen vragen heel veel inleving in de individuele en gezinsomstandigheden. Slimme combinaties van beloning en straf, vertrouwen winnen en laten zien dat een andere […]

Teloorgang van de democratie door opiniepeilingen en meritocratie

Wie naar de status kijkt van het parlement en het vertrouwen in politici zal denken dat dit gedaalde vertrouwen staat voor de teloorgang van de democratie. Vernieuwen van verkiezingen door de gekozen minister-president, door mensen een stem op het bestuur en een op de controle te geven, door een districtenstelsel in te voeren, door betere […]

Een tien voor politiek handwerk en een feest voor de democratie

Ik geloof niet in het heil van een missie naar Afghanistan. Nederland wordt steeds een oorlog ingerommeld. Toch heb ik respect voor de manier waarop de Christenunie en GroenLinks hun invloed hebben uitgeoefend om deze missie bij te stellen. Een tien voor politiek handwerk van deze partijen! Afghanistan kent geen lange historie van stabiele regering. […]